Cloetta

8 kenmerken van Data Virtualisatie

in een moderne data architectuur

In plaats van het reageren op de feiten en gebeurtenissen uit het verleden, gaan moderne datagedreven organisaties proactief te werk om resultaten te optimaliseren.

Volgens ERIK FRANSEN

Erik Fransen & Antoine Stelma  

Oudgedienden in het speelveld van BI, DataWarehousing, Big Data en DataVirtualisatie zijn de initiatief- nemers van Connected Data Group.

Connected Data Group biedt Data & Analytics-services voor de digitale transformatie en zijn gespecialiseerd in  Agile Data Architecture en Data Management.

Zij bloggen over actuele thema’s, ontwikkelingen in het vakgebied. De intentie van de blog is om kennis te delen en in gesprek te gaan met vakgenoten.

Wil je connecten met Antoine of Erik?

MODERNE DATA ARCHITECTUUR

Organisaties die data gedreven willen werken, zijn bezig met het aanpassen van hun data architectuur. Door nieuwe methoden en technieken is het mogelijk om de schat aan informatie die aanwezig is te ontginnen en zo de dienstverlening en sturing te optimaliseren.

In deze blog bespreekt Erik een aantal belangrijke kenmerken en eigenschappen van een moderne data architectuur met focus op data virtualisatie.

MODERNE DATA ARCHITECTUUR

De moderne data architectuur definieert voor een organisatie een set aan methoden, tools, technieken en processen voor het vastleggen, verwerken en leveren van een (enorme) hoeveelheid gegevens. Deze gegevens moeten steeds vaker in real time worden geanalyseerd. De moderne data architectuur is in staat om vanuit de diversiteit van informatiebehoeften snel de juiste gegevens te leveren, in de juiste vorm, betekenis en kwaliteit.

Gegevens dienen sneller en in grotere hoeveelheden beschikbaar te zijn, zodat Data scientists, data analisten en andere informatiegebruikers inzichten creëren. De statische architecturen uit het verleden, zoals een datawarehouse, zijn niet in staat om de grote hoeveelheid en diversiteit van gegevens en informatievragen te ondersteunen. Een datawarehouse kan in de moderne data architectuur nog steeds als component onderdeel uitmaken van de complete data architectuur. Een data architectuur, waarin de combinatie van cloud en on-premise oplossingen, toepassingen en services de totale architectuurplaat vormen. Eén belangrijk component voor het toegankelijk maken van gegevens dat hierin niet mag ontbreken is Data Virtualisatie.

 

DATA VIRTUALISATIE ALS KERNCOMPONENT

Data virtualisatie vormt een snelle, kosteneffectieve en centrale toegang tot en integratie van alle gegevensbronnen die voor een organisatie van belang zijn. Het stelt gegevens 24/7, beveiligd, onder governance en just-in-time beschikbaar aan afnemende partijen en systemen.

Onafhankelijk van waar de data zicht bevindt, worden gegevens beschikbaar via één logische virtuele laag. Denk hierbij naast gegevens uit de traditionele systemen aan gegevens uit IoT, SAAS, PAAS en IAAS-toepassingen, maar ook sensor data, externe data en big data oplossingen zoals data lakes.

Deze virtuele laag maakt data snel, eenvoudig en consistent toegankelijk en beschikbaar voor de gebruikers.

Data wordt direct opgehaald uit de bron en niet meer, zoals gebruikelijk, verplaatst naar andere datalagen. Verplaatsen van data is bij het gebruik van Data Virtualisatie een bewuste keuze: voor data analyse, compliance of performance kan het nodig zijn om data toch te verplaatsen. Data Virtualisatie gebruikt daarvoor beschikbare componenten zoals data warehouses, data lakes of cloud opslag. Integratie van brondata met data warehouses, data lakes of cloud opslag wordt virtueel verzorgd via Data Virtualisatie.

 

8 KENMERKEN VAN DATA VIRTUALISATIE

Data virtualisatie in een moderne data architectuur kenmerkt zich door:

1. BUSINESSWAARDE

Direct toegang tot alle gegevens in de organisatie helpt om bruikbare real-time inzichten te ontwikkelen en snel te reageren. Gebruikers hebben meer mogelijkheden tot hun beschikking. Dit komt doordat ze eenvoudig virtuele gegevens kunnen selecteren. Daarnaast kunnen gebruikers met behulp van hun favoriete analyse tools de gegevens visueel weergeven en beslissingen nemen. Hiermee besteden ze minder tijd aan het zoeken en integreren van gegevens. Daardoor is er meer tijd voor het analyseren en creëren van business waarde.

2. FLEXIBILITEIT

Data virtualisatie maakt het mogelijk om razendsnel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op veel vlakken. Dit is tot wel 10 keer sneller dan via traditionele data warehousing en ETL-technieken. Data virtualisatie maakt het mogelijk om direct op nieuwe dataverzoeken te reageren via het aanbieden van geïntegreerde virtuele dataobjecten. Hierdoor wordt data niet meer gekopieerd naar verschillende datalagen, maar alleen virtueel beschikbaar gesteld.

3. VERSNELLING TIME-TO-MARKET VAN BRONDATA TOT EINDPRODUCT
Het creëren van virtuele dataobjecten, waarin geïntegreerde gegevens worden opgenomen, gaat vele malen sneller dan met de bestaande ETL-tools en databases mogelijk is. Klanten krijgen hiermee sneller toegang tot de gewenste gegevens.

4. DATA & ANALYTICS KOSTEN VERLAGEN EN BUSINESSWAARDE VERGROTEN

Het sneller beschikbaar hebben van de juiste gegevens geeft organisaties de mogelijkheid om sneller onderbouwde beslissingen te nemen. Kosten worden hiermee uitgespaard en de waarde voor de business wordt groter.

5. DATA EENDUIDIG COMBINEREN UIT DIVERSITEIT AAN BRONNEN

Gedistribueerde gegevens uit Data Warehouses, Big Data platformen, Data lakes, Cloud oplossingen en machine learning kunnen eenvoudig via de virtuele datalaag worden geïntegreerd in voor de gebruiker benodigde gegevensobjecten.

6. DATA EENDUIDIG COMBINEREN UIT VERSCHILLENDE “TIJDZONES”

Diverse data tijdlijnen als real-time data, historische data, snapshot data en afgesloten data worden via de virtuele architectuurlaag ontsloten naar gebruikers. Afhankelijk van de vraag wordt ‘on-the-fly’ de juiste gegevensset, bestaande uit één of meer van de genoemde tijdzones opgehaald en ter beschikking gesteld.

7.  ONDERSTEUNING VAN SELF SERVICE BI, ANALYTICS EN DATA SCIENCE

Data virtualisatie geeft de mogelijkheid om snel te voorzien in nieuwe en aanvullende datavraagstukken. Uitbreiden van bestaande virtuele datasets, dan wel creëren van nieuwe virtuele datasets zijn eenvoudig te realiseren.

8. SECURITY OP ÉÉN PLAATS

Toegang tot gegevens wordt mogelijk op één plaats in de moderne data architectuur. De virtuele laag welke toegang biedt tot alle organisatiedata, maakt het mogelijk tot op rij en kolomniveau gegevens te beveiligen. Middels data masking, anonimiseren en pseudonimiseren van gegevens is het mogelijk om op één virtuele gegevensset meerdere gebruikersgroepen te autoriseren.

 

 

DATA VIRTUALISATIE ALS VAST ONDERDEEL VAN DE MODERNE DATA ARCHITECTUUR

Moderne, toekomst vaste data architecturen bevatten data gerichte oplossingen. Dataroutes bepalen welke architectuuronderdelen, tools, technieken en modellen nodig zijn. Gegevens zijn toegankelijk voor gebruikers en systemen via één virtueel data portaal en worden daar ter beschikking gesteld middels Data virtualisatie. Datavirtualisatie maakt het mogelijk om via één dataportaal bedrijfsbrede gegevens beschikbaar te maken, data security in te richten en gegevens in de bron te laten en pas op te halen zodra hierom gevraagd wordt. Het maakt het mogelijk om data-agile te zijn en razendsnel dataobjecten beschikbaar te stellen, zodat data science, analytics en self-service reporting vragen snel beantwoord kunnen worden.

 

 

MEER WETEN?
Je mag me alles vragen. Ik geef je graag antwoord.

 

Tot snel!

Erik