join our team
join our team

Sinds 2014 is Connected Data Group actief in Data Virtualisatie en zijn we erkend als experts in TIBCO® Data Virtualisatie door onze partner TIBCO, onze implementatiepartners en klanten.

Rick van der Lans schreef deze uitgebreide brochure over toepassingen van datavirtualisatie, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, onder leiding van CIO Rijk.

Ben je werkzaam bij de overheid en ben je op zoek naar een wegwijzer binnen het datavirtualisatie landschap, dan zal deze brochure je zeker richting geven.

Opzet van het rapport

 

InleidingDit document helpt overheidsorganisaties zelfstandig te bepalen of datavirtualisatie- technologie voor hun toepassingen geschikt en toereikend is. De technologie wordt beschreven, toepassingen worden toegelicht en veelvoorkomende vragen worden beantwoord. Het document bevat tevens een wegwijzer waarmee bepaald kan worden of datavirtualisatie inderdaad geschikt is.

Om het verwachtingsniveau bij voorbaat te beheersen: datavirtualisatie is geen silver bullet. Het lost niet alle problemen op, het is ook niet de ideale oplossing voor elke datagerelateerde toepassing, maar het kan zeker helpen bij het sneller en eenvoudiger beschikbaar maken van data binnen en tussen organisa- ties en tussen organisaties en externe partijen.

Aanpak van studieDe studie is uitgevoerd onder leiding van CIO Rijk.
Tevens hebben de volgende vertegenwoordigers bijgedragen middels van hun input en het reviewen van dit document:

 • Axians Business Analytics Laren – A. van der Helm en J. Wisgerhof
 • Connected Data Group – E. Fransen en A. Stelma
 • Directie CIO Rijk – T. Faber en M.L. de Vries
 • Centraal Bureau voor de Statistiek – P. Grooten
 • Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid – G.P. Soet en R. de Kruyk
 • ProRail – H. Sap
 • Vektis – P. Dozy
Doelgroep – Tot de doelgroep van dit document behoren IT-architecten, solutions-architecten, data-architecten, business-gerichte professionals en managers, projectleiders en geïnteresseerden.


De structuur van het document
– Het document bestaat uit de volgende hoofdstukken:

 • Inleiding
 • Beschrijving van datavirtualisatie
 • Toepassingen van datavirtualisatie
 • De wegwijzer voor datavirtualisatie
 • Algemene adviezen voor invoering van datavirtualisatie
 • Ervaringen met datavirtualisatie
 • FAQs over datavirtualisatie

Bijlage A bevat een beschrijving van de werking van datavirtualisatie-servers

Download het document hier (PDF).