Privacy Statement

 

We live data

Dit is de privacyverklaring van Connected Data Group, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 69556695, met als onderwerp de websites van Connected Data Group.

Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een manier die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Persoonsgegevens

Connected Data Group verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om aanmeldingen voor opleiding, training, workshop of seminar te kunnen verwerken;
 • Om te kunnen reageren en / of handelen op contactformulieren;
 • Om betalingen te kunnen verwerken;
 • Om administratieve procedures te kunnen voeren;
 • Om onderwijsondersteuning te kunnen bieden;
 • Om de leerervaring en/of dienstverlening te kunnen verbeteren;
 • Om activiteiten uit te kunnen voeren gericht op het uitbreiden van het klantenbestand;
 • Om arbeidsovereenkomsten te kunnen uitvoeren;
 • Om te kunnen informeren over (nieuwe) diensten en producten én wijziging van bestaande diensten en producten, bijvoorbeeld via de nieuwsbrief;
 • Om het aanbod van diensten af te kunnen stemmen op de voorkeuren van de gebruiker;
 • Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Bij elk proces worden verschillende gegevens verzameld, waaronder de volgende: geslacht (optioneel), voor- en achternaam, zakelijke correspondentieadres, telefoonnummer, e-mailadres en overige persoonsgegevens die actief worden verstrekt in bijvoorbeeld correspondentie of met betalingen. Daarnaast verwerken we gegevens over het leerproces, zoals aanwezigheid, ingeleverde opdrachten, resultaten, evaluaties, afgeronde modules en afgegeven certificaten.

Connected Data Group verwerkt alleen bijzondere / gevoelige persoonsgegevens als dit vrij is toegestaan. Het betreft beelden (foto’s en video’s) die gemaakt kunnen worden tijdens de bijeenkomsten op de (studie)locatie van Connected Data Group.

Personen

In de bovengenoemde processen verzamelt Connected Data Group gegevens van verschillende categorieën belanghebbenden. Dit zijn:

 • Studenten
 • Aankomende studenten
 • Alumni
 • Medewerkers, inclusief sollicitanten
 • Externen, inclusief tijdelijk ingehuurde werknemers
 • Bezoekers van de website

Gegevensdeling

Bij de uitvoering van een overeenkomst kunnen derden bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Om een ​​zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te garanderen, worden afspraken met deze verwerkers contractueel vastgelegd in zogenaamde ‘verwerkersovereenkomsten’.

Toestemming

Persoonsgegevens worden niet verhuurd, verkocht of op een andere manier gedeeld met of verstrekt aan derden. Connected Data Group kan persoonsgegevens delen met derden als hiervoor expliciete toestemming is gegeven of als dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Bewaartermijn

Connected Data Group bewaart gegevens niet langer dan nodig is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt.

Privacy rechten

Relaties hebben te allen tijde de mogelijkheid om persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Houd er rekening mee dat het verstrekken van een kopie identiteitsbewijs noodzakelijk kan zijn om misbruik en/of fraude te voorkomen.

Veiligheid

Connected Data Group heeft passende technologische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste publicatie en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als de indruk gewekt wordt dat de gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Veranderingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daarom is het raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Vragen

Wanneer er naar aanleiding van deze informatie vragen of opmerkingen zijn over onze privacyverklaring, horen wij deze graag.

Versie: 2023.09.28
Contact: klik hier