26 november jl. nam Connected Data Group als TIBCO Elite-Partner, deel aan de TIBCO Innovation Day, een webinar waarin TIBCO, samen met haar partners, een aantal actuele klantcases presenteerde rondom de centrale thema’s API Management, Datamanagement, Datavirtualisatie en Visualisatie.

Een 100-tal deelnemers zagen Jan de Bruijn (Innovatiemanager SSC-Campus, RIVM) en Erik Fransen (medeoprichter Connected Data Group) de presentatie van het RIVM Data Platform verzorgen, gebaseerd op TIBCO Data Virtualization.

Achtergrond
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu kent, zeker in deze Corona-tijd, vele (data) uitdagingen en werkt op dit moment aan het in productie nemen van het, samen met Connected Data Group, ontwikkelde Data Platform.
Op dit platform is het mogelijk een nog betere samenwerking te faciliteren tussen de domeinen Infectieziekten & Vaccinologie, Milieu & Veiligheid en Volksgezondheid & Zorg en is het mogelijk om de vele (data)bronnen en diverse vormen van data te ontsluiten, waarbij waardevolle informatie wordt gecreëerd voor intern- en extern gebruik.
Hierbij worden de zogenaamde FAIR-principes (Findable, Accessible, Inter operable, Re-usable) nauw gevolgd.

Ook de toegang tot data dient strikt beveiligd te zijn, denk aan de persoonsgegevens van 17 miljoen Nederlanders die dienen voor het inregelen van vaccinaties. Dit wordt in het data platform afgedwongen.

Van POC, naar Pilot, naar Productie
RIVM werkt vanuit de innovatie-gedachte, in het eerste architectuurontwerp zijn bouwblokken gedefinieerd en de centrale vraag was of deze kunnen worden gerealiseerd door gebruik te maken van Data Virtualization technologie.
In eerste instantie heeft RIVM (kleinschalig) een Proof of Concept opgezet rondom drie usecases. In deze POC-fase zijn door RIVM twee leveranciers betrokken, waarvan TIBCO (met TIBCO Data Virtualization) er eentje was.
Na het uitschrijven van een aanbesteding is gekozen voor Connected Data Group als implementatiepartner voor de Pilot en de verdere uitrol van het data platform in de RIVM-organisatie.
In Pilot-fase is een nieuwe rapportage omgeving ontwikkeld en is de architectuur van het nieuwe dataplatform ontworpen en gerealiseerd, waarbij TIBCO Data Virtualization als ‘het fundament’ van het platform opereert.
Resultaat van deze fase is dat financiële data (SAP), projectgegevens en IT-servicemanagement data (TopDesk) worden ontsloten, geïntegreerd en gecombineerd, om uiteindelijk in de vorm van diverse KPI’s te worden gepresenteerd in Microsoft Power BI.
Tegelijkertijd is een doel-architectuur beschreven om TIBCO Data Virtualization te laten landen binnen het platform.
Als laatste stap zijn medewerkers getraind in het gebruiken van het platform.

Op dit moment bevindt RIVM zich in de fase waarin het platform wordt geoperationaliseerd en naar productie wordt gebracht. Parallel aan dit traject worden diverse vormen van dienstverlening aan de (interne) organisatie ingeregeld. Denk hierbij aan het hele palet, van informatievraag-loket tot en met het opleiden van (eind)gebruikers.
Ook hier ondersteunen we vanuit Connected Data Group op diverse vlakken.

Erik Fransen: “Met de inzet van Data Virtualisatie hebben we een abstractie laag gecreëerd boven op de bestaande databronnen en datastructuren binnen RIVM. Het brengt RIVM eenvoud in toegang tot de data en eenvoud in het begrip van data omdat je op deze manier datamodellen kunt maken die voor iedereen begrijpelijk zijn. De virtualisatietechnologie ondersteunt hierbij de modellen te maken om zo slim en effectief mogelijk alle data- en informatieverzoeken vanuit bijvoorbeeld analisten, data scientists of managers via het data platform te verwerken. ”

Resultaten en (nabije) toekomst
De implementatie van het platform op basis van TIBCO Data Virtualization is zeer succesvol verlopen, het fungeert als het hart van het nieuwe data platform.
Jan de Bruijn: ”Met de inzet van Data Virtualization hebben we een nieuw fundament gecreëerd in het RIVM data platform. We hebben grote stappen gemaakt en dit is nog maar het begin!”

De volgende stap is nu de bedrijfs(data)processen te gaan verbeteren en tegelijkertijd de Datamanagement functie op te gaan zetten binnen RIVM. Denk hierbij aan het stroomlijnen van Master- en Metadata functionaliteiten en het verder ‘optuigen’ van de interne- en externe dienstverlening.

Ook een versnelling in de ontwikkeling van informatieproducten voor de diverse RIVM gebruikers(groepen) ligt met het inzetten van het nieuwe dataplatform in het verschiet!

Meer weten?
Neem contact met ons op voor meer informatie over het opzetten van een moderne data architectuur met behulp van TIBCO Data Virtualisatie via 06 40 40 50 75 of info@connecteddatagroup.com

RIVM Data Platform