Data Management & Governance

connecteddatagroup –
ervaren datamanagement professionals

Wij begrijpen dat organisaties verdrinken in data en naarstig op zoek zijn naar informatie en inzicht. State-of-the-art Data en Analytics-oplossingen ondersteunen zeker snelle, gemakkelijke en veilige toegang tot gegevens en helpen bij het begrijpen van de vaak impliciete relaties en verbanden in de grote hoeveelheid data.

Het vinden, begrijpen en gebruiken van de gegevens kan echter een grote uitdaging zijn voor zowel ontwikkelaars van oplossingen binnen IT-afdelingen als voor gebruikers. Gegevens kunnen verouderd of zelfs onjuist zijn, moeilijk te begrijpen, niet consistent, slecht of ongedefinieerd, zeer complex om te doorzoeken en vaak verborgen in datasilo’s.

Dit maakt het analyseren van de data, verspreid over de organisatie en de supply chain, vaak tijdrovend en foutgevoelig. Met als resultaat een beperkte toegevoegde waarde en hoge kosten.

Data moeten in onze visie dan ook als activa worden beschouwd. Data is niet zomaar een bijproduct van systemen en processen, maar een cruciaal aspect van het runnen en innoveren van organisaties. Gegevens moeten tastbare waarde creëren voor je organisatie en klant en hebben net als andere activa, zoals werknemers en klanten, goed beheer en goed bestuur nodig

Wij werken volgens het DMBOK-2 framework voor Data Management en Governance

 

Het DAMA Wheel

Meer informatie over Data Management & Governance

7 + 13 =

Erik