Connected Data Group - Team
Cloetta

Webinar virtueel datamodelleren voor woningcorporaties

19 januari jl. verzorgden Connected Data Group, samen met haar klant Stichting Havensteder en partner TIBCO het webinar Virtueel Datamodelleren voor Woningcorporaties, met als thema “Verbeter de informatievoorziening van uw woningcorporatie met virtuele datamodellen”.

Moderator Niels Gerritse (TIBCO Software), Erik Fransen en Antoine Stelma (Connected Data Group), Caroline Giltay en Lana Tomberg (Stichting Havensteder) lieten ruim 40 geïnteresseerden zien hoe door de invoering van de data virtualisatie tool TIBCO Data Virtualisatie en de Virtual Ensemble Logical modelling-aanpak een krachtige oplossing ontstaat waarmee grip op en inzicht in het groeiende aanbod van waardevolle data van Stichting Havensteder ontstaat.

Connected Data Group heeft als Silver partner van TIBCO de softwarelicentie geleverd en vanaf de pilot tot en met de implementatie Stichting Havensteder ondersteund met advies, training en resourcing van expertise rondom Data Virtualisatie, Virtual Ensemble Logical Modeling en data management.

 

Webinar gemist?

Kijk hier het webinar terug.

DAta virtualisatie als DATA MAKELAAR

Met de inzet van Data Virtualisatie beschikt Stichting Havensteder over een technologie om snel en efficiënt grote hoeveelheden data uit steeds meer databronnen (On-premise applicaties, web services, cloud-applicaties, Excel-Files, DataWarehouses e.a.) eenduidig in combinatie én relatie met elkaar te brengen. De toepassing van de Virtual Ensemble Logical Modeling aanpak, geïntroduceerd door Connected Data Group, zorgt voor een samenhangend overzicht van virtuele dataobjecten, herkenbaar voor de gebruikers en onafhankelijk van de technische implementatie en structuur van de data in bronnen.

Juist de combinatie van data kan waarde creëren. Daarom willen we ook echt diep graven in de data om allerlei nieuwe verbanden te vinden zonder dat het beheer van data onhoudbaar wordt en explodeert. Aan de hand van het concept van Data Makelaar illustreert Erik Fransen, business consultant en mede-oprichter van Connected Data Group, hoe Data Virtualisatie door de toepassing van de vier volgende principes de data, de behoefte aan data en het omzetten van data naar inzicht, effectief, snel en kostenbewust faciliteert:

 1. Flexibele architectuur
  – voor toegang tot iedere databron en datatype, op elk moment
  2. Data Abstractie
  – logisch modelleren van data zonder datareplicatie en dubbele opslag
  3. Technologie Abstractie
  – functionele schil over de data en technologie
  4. Data Management & Governance
  – Datagebruik en -beheer organiseren

De mate van abstractie die met de data virtualisatie technologie bereikt wordt vereenvoudigt de toegang tot de data. Door databronnen binnen en buiten de organisatie virtueel aan te spreken worden logische, herkenbare datamodellen gevuld en ontstaat er een flexibele manier om grote hoeveelheden data eenduidig te organiseren, te gebruiken én te verspreiden.

 

Sofie Nuyens-Hönen Cloetta

VIRTUEEL MODELLEREN MET DATA VIRTUALISATIE

Om het begrip van een flexibele data-architectuur en de functie van de Data Makelaar te illustreren toonde Erik Fransen de opzet van een typische Data Virtualisatieomgeving waarin de Data Makelaar is opgebouwd uit drie virtuele lagen:

 • Introspectie laag (tot stand brengen van verbinding met de bron) Waarin uiteenlopende bronsystemen (on-premise, cloud, hybride, real-time, batch) virtueel worden opgepakt en als metadata beschikbaar wordt gesteld.
 • Business laag (formeren van ensembles en toevoegen van business logica) Waarin data door middel van een virtueel Ensemble Logical Model (V-ELM), ontkoppeld van technologie en bronsystemen, als virtuele objecten, generiek en eenduidig gedefinieerd worden.
 • Publicatielaag (formeren van datasets voor afnemers en (visualisatie) applicaties) Waarin gebruikers via datastructuren toegang krijgen tot de virtuele data in de business laag en elke vorm van data kunnen modelleren en (geautomatiseerd) ter beschikking hebben en welke aansluiten op alle BI-tools.

De Data Makelaar vormt de Business Layer van  TIBCO Data Virtualisatie

VIRTUAL ENSEMBLE LOGICAL MODEL (V-ELM) VOOR WONINGCORPORATIES

Om de volledige kracht van Data Virtualisatie te benutten hebben we, zegt Antoine Stelma, een virtuele modelleringstechniek ontwikkelt op basis van Ensemble Logical Modeling. Hiermee wordt de gedefinieerde data pas bij uitvoering uit de fysieke bronnen het virtuele logische model binnengehaald en gaat de data echt leven voor de organisatie.

Het logische datamodel, een collectie van logische bij elkaar passende objecten en entiteiten, wordt modulair opgezet in herkenbare, herbruikbare en eenvoudig aan te passen virtuele ensembles.

Deze ensembles sluiten indien gewenst aan op bestaande referentie-architecturen voor proces en data zoals de CORA* & VERA** standaarden. Elk ensemble heeft een link/relatie met een overeenkomst of relatie (bijv. huurder), herkenbare verbindende sleutel (bijv. uniek nummer) en kan een gouden en verbindende driehoek vormen met andere ensembles in de data-collecties.

De kracht van Data Virtualisatie zit hem onder meer in het samenstellen van de de optimale query naar de bronsystemen. Door het uitvoeren van definities waarmee slechts de geselecteerde entiteiten worden opgevraagd is er een minimale druk op het bronsysteem om de data naar het model te krijgen. Tel daar de snelheid van de ontwikkelprocessen bij op en de wetenschap dat de connectiviteit op één aggregatieniveau geborgd is waardoor er altijd een uniform klantbeeld ontstaat en je weet waarom Havensteder zo tevreden is over de Data Virtualisatie oplossing in combinatie met de Virtual Ensemble Logical Models.

 

Virtual Ensemble Logical model van Havensteder, geimplementeerd met TIBCO Data Virtualisatie

INZET tibco DATA VIRTUALISATIE BIJ HAVENSTEDER: VAN DISCUSSIE NAAR DIALOOG

Als XL-woningcorporatie, met ongeveer 500 medewerkers en ruim 45.000 woningen worden kent Stichting Havensteder veel data-uitdagingen. De verwerking van data voor externe beleid-, en verantwoordings-rapportages, en intern voor bedrijfsvoering en strategische keuzes, liep tegen beperkingen op.

Samen met Connected Data Group ontwikkelde Stichting Havensteder daarom in 2020 een nieuw data platform waarin de groeiende hoeveelheid data over vastgoed, onderhoud, huurders en externe bronnen op een virtuele wijze samen, door gebruik te maken van TIBCO Data Virtualisatie. Een oplossing waarmee tegelijkertijd de twijfel rondom validatie van data, klachten over doorlooptijden, discussies over datakwaliteit en de grote diversiteit aan informatieproducten opgelost kan worden.

“DATA IS GEEN IT FEESTJE, DAAR ZIJN WE ALLEMAAL BIJ BETROKKEN”

Als manager I&A met ook de BI afdeling van drie personen in haar team, weet Caroline Giltay hoeveel data er beschikbaar is en welke kansen dat biedt. Toen ze eind 2019 tegen zoveel ontevredenheid aanliep en vaststelde dat discussies vooral ontstonden omdat het werken met het bestaande datawarehouse, waar verschillende soorten data samengevoegd werden, traag en niet-transparant is, nam ze het besluit samen met haar team iets nieuws te zoeken. Iets waarmee iedereen in de organisatie de klantreis kan maken van data naar gewenst informatieproduct, want zegt ze:

“Data is geen IT-feestje, daar zijn we allemaal bij betrokken”.

Naast requirements over ondermeer de onderhoudbaarheid, schaalbaarheid en ontwerp- en koppelmethodes werd daarom ook bepaald dat het bestaande BI-team niet opgeschaald zou worden en dat het gewenste informatieproduct in samenwerking met de gebruikersorganisatie, in een acceptabel tijdsframe geleverd moet kunnen worden. Dat alles op een manier waarbij de traceerbaarheid van de data uit de bronnen voorop staat en waarbij je niet alleen transparant bent maar ook uiterst flexibel.

“Omdat de wereld om ons heen disruptief is. Data ontstaat, data verandert en daar wil je op inspringen maar dat mag niet de wereld kosten. Want uiteindelijk hebben we sociaal doel naar onze huurder toe”.

Na een korte pilot met een representatieve dataset, bleek in mei 2020 dat alle antwoorden op de requirements ingelost waren. Vanaf dat moment is het datawarehouse omgebouwd tot een data platform op basis van TIBCO Data Virtualisatie en zijn alle databronnen die op de lijst stonden om gekoppeld te worden via Data Virtualisatie beschikbaar gemaakt. Middels PowerBI wordt het platform bevraagd, waarbij TIBCO Data Virtualisatie alle queries afvangt en via de Virtual Ensemble Logical Models verstuurd naar de bronsystemen. Hiermee wordt gegarandeerd dat data altijd op basis van hetzelfde virtuele fundament wordt bevraagd, wat bijdraagt aan de kwaliteit van de informatieproducten.

Al terugkijkend zegt Caroline:

We voelden ons op momenten echt kind in de grootste speelgoedwinkel van Nederland en hadden echt zoiets van – Oh, wat kunnen we nu allemaal creëren? We hebben ons de nieuwe techniek vrij snel aangeleerd en kunnen het gehele bedrijf en externe partners nu veel sneller van betrouwbare informatieproducten voorzien. En dat allemaal in één jaar tijd met een beperkt budget en hetzelfde kleine team!”

MEER WETEN?

Neem contact met ons op voor meer informatie over het opzetten van een moderne data architectuur met behulp van TIBCO Data Virtualisatie.

T. 06 40 40 50 75
E. info@connecteddatagroup.com

Webinar terugkijken? Klik hier

VAN INFORMATIEVRAAG NAAR INFORMATIEPRODUCT

Informatiemanager Lana Tomberg geeft aan dat de exercitie van datawarehouse naar een data platform met Data Virtualisatie gebaseerd is op de informatiebehoefte uit de organisatie. Connected Data Group heeft ons ondermeer geholpen met het inbrengen van best-practices voor ondermeer ontwikkel- en modelleer standaarden voor data virtualisatie.

Het verschil met het bestaande datawarehouse, dat te log en onbeheersbaar was geworden voor de informatiebehoefte van Havensteder en de nieuwe component TIBCO Data Virtualisatie is volgens haar vooral in laadtijd en logica uit te drukken. Lana geeft aan dat met Data Virtualisatie bovendien iteratief en intuïtief gewerkt kan worden en dat je, door snel te schakelen via de virtuele objecten, in een vroeg stadium in gesprek kunt gaan met informatievragers en ze de reis van informatiebron naar informatieproduct kunt tonen en je de informatievraag scherper krijgt.

Tijdens het virtueel modelleren van het mutatieproces is ervoor gekozen om in overleg met Connected Data Group als best practice een Harmonisatielaag toe te voegen tussen de Introspectie- en de Business laag. Deze extra virtuele laag wordt bij Havensteder gebruikt om kolomnamen uit de bronsystemen te vertalen naar namen zoals gebruikers ze aan de voorkant zien, datatypes te uniformeren en metadata kolommen toe te voegen m.b.t. bijvoorbeeld ‘Bron’, ‘Laatst geladen’.

 

RESULTATEN & VERWACHTINGEN

De uitstekende ervaringen die Havensteder met TIBCO Data Virtualisatie heeft opgedaan worden door Lana als volgt samengevat:

 • meer flexibiliteit in ontwikkeling, snel inspelen op de veranderde informatiebehoefte
 • beter inzicht in de route van bron naar informatieproduct
 • mogelijkheid tot ‘rapid prototyping’ waardoor key-users snel worden meegenomen
 • gemakkelijk data vanuit verschillende bronnen te combineren
 • performance is vergelijkbaar met de DWH performance, via caching en virtueel modelleren, continue real-time inzichten
 • ELM views zijn makkelijk herbruikbaar in de beantwoording van nieuwe informatieaanvragen

Afrondend voegt Caroline toe dat de implementatie van TIBCO Data Virtualisatie als onderdeel van het data platform vanaf de eerste stap tot en met gebruik, boven verwachting is verlopen:  

“In een jaar tijd is de routekaart voor oplevering overtuigend sneller en betrouwbaarder geworden en kunnen we de VERA dragen. Ons systeem is zeg maar volledig ‘ge-VERAticeerd’. Maar het meest waardevolle is wel de tevredenheid en transparantie in de samenwerking met de organisatie, alsof we een verbinding zijn aangegaan. 

We ervaren echt een wereld aan nieuwe mogelijkheden, zitten niet gevangen in beperkende standaard oplossingen en faciliteren nieuwe inzichten waarmee betere overwegingen gemaakt kunnen worden voor de huurder. Die kunnen we nu maximaal bedienen en dat is, moet ik heel eerlijk bekennen, een heel fijn gevoel.”