Inzicht in data

Van data naar dashboards en voorspellende modellen

We live data

inzicht in data

Doel Begrip van waardevolle relaties in data
Hoe Data-analyse met slimme tools (BI, data science, AI) en een methodische, overdraagbare aanpak
Resultaat Analytische modellen en dataproducten waarmee de business beslissingen neemt 

Let's connect

0345 – 228 538
 info@connecteddatagroup.nl

Van grip op data naar inzicht in data

Van dashboarding, business intelligence, data science, machine learning tot Artificial Intelligence: het analyseren van data om inzicht te krijgen kan eenvoudig zijn maar ook erg complex worden.Wij helpen je om niet alleen grip te krijgen op je data maar ook met het inzichtelijk maken van je data. Wij hebben jarenlange ervaring in het ontwerpen van dashboards, BI-oplossingen en analyseren van data en hanteren een bewezen aanpak gebaseerd op de internationale methode CRISP-DM.

In zes stappen van eerste idee naar toepasbare inzichten

  1. Inventarisatie van de vraag. Begrip van wat de business nodig heeft.
  2. Inventarisatie van de data. Begrip van welke data er in de organisatie aanwezig is en wat de kwaliteit van die data is.
  3. Voorbereiden van de data. Hieronder valt alles van het opschonen van data, aanvullen van ontbrekende gegevens en toekennen van metadata tot en met het integreren van data uit verschillende bronnen tot nieuwe datasets.
  4. Modelleren van de data. Het bouwen en (in geval van data science en AI) trainen van de modellen.
  5. Evaluatie van de dataproducten. In deze fase kijk je welke van de dataproducten die je hebt ontwikkeld in de praktijk het best passen bij de vraag.
  6. Gebruik en beheer. In deze fase gaat de business de dataproducten gebruiken en worden ze in beheer genomen.

Use cases

Deze aanpak is incrementeel, cyclisch en op basis van use cases, waardoor in korte tijd al resultaten te bereiken zijn.

Dit is ons recept!

Samen creëren we waarde met data

Connected Data Group - Grip op data

Grip

op data

Connected Data Group - As-a-service

Connected Data Cloud

as-a-service

Connected Data Group - Inzicht in data

Inzicht

in data

Connected Data Group - Vaardig met data

Leren

vaardig met data

Je kunt deze vier ingrediënten los bij ons afnemen, maar zoals bij ieder goed recept versterken ze elkaar als je ze combineert.