Grip op data

Alles begint en eindigt met goed datamanagement

We live data

datamanagement

Doel Grip krijgen op data
Hoe Toepassen van DAMA DM-BoK raamwerk
Resultaat Grip op data vormt de basis voor betrouwbare inzichten

Let's connect

0345 – 228 538
 info@connecteddatagroup.nl

Krijg grip op data met datamanagement

(c) DAMA International

Wij hanteren het DAMA DM-BoK raamwerk als basis

Het internationaal erkende raamwerk DAMA DM-BoK is de basis voor onze advisering en implementatie van datamanagement. 

Onder datamanagement verstaan we:

  • het organiseren van databeleid;
  • het organiseren van eigenaarschap van data;
  • het op peil houden van de datakwaliteit;
  • het toekennen van de juiste metadata;
  • het gebruik van datamodellering;
  • Het beheren van masterdata;
  • Inrichten van datasecuritymaatregelen.

Hoe meer je in staat bent op de verschillende assen van datamanagement grip te houden en jezelf te ontwikkelen, hoe meer je grip krijgt op de data zelf. En daarmee wordt de waarde van data sneller zichtbaar voor de organisatie.

Werken met dataroutes: snelheid en kwaliteit 

In plaats van alle data die voorbijkomt maar lukraak op te slaan voor analytische doeleinden, creëren wij met elkaar vooraf gedefinieerde dataroutes. Een dataroute moet voldoen aan vooraf gestelde criteria voordat deze fysiek wordt geïmplementeerd, waardoor versnelling door automatisering mogelijk wordt. Tegelijkertijd is de kwaliteit van de dataverwerking hoog door de criteria die aan de dataroutes worden gesteld. Daarbij kijken we uiteraard kritisch naar de AVG: is er een noodzaak en grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens?

 

Boek nu

Datastrategiescan in 5 dagen

Met onze datastrategiescan brengen we binnen een week in kaart wat het niveau is van jouw datamanagement (‘as is’) en welke stappen je moet zetten om naar de ‘to be’-situatie te komen. Dit verwoorden we in een datastrategie.
Je kunt ook kiezen voor de verdiepende scan van 20 dagen, waarbij we tot op detailniveau vastleggen welke strategische, tactische en operationele informatiebehoeften er leven in jouw organisatie en wat er, in termen van mankracht en technologie, nodig is om daaraan te voldoen. Op die manier maken we de vertaalslag van jouw ambities naar een datastrategie, businesscase en actieplan.

Dit is ons recept!

Samen creëren we waarde met data

Connected Data Group - Grip op data

Grip

op data

Connected Data Group - As-a-service

Connected Data Cloud

as-a-service

Connected Data Group - Inzicht in data

Inzicht

in data

Connected Data Group - Vaardig met data

Leren

vaardig met data

Je kunt deze vier ingrediënten los bij ons afnemen, maar zoals bij ieder goed recept versterken ze elkaar als je ze combineert.